Helmet-varumärket har fyllt 20 år


Helmet-biblioteken har samarbetat redan från år 1976. Då började man förhandla om ett gemensamt bibliotekssystem. Tack vare samarbetet kan invånarna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla utan begränsningar använda alla bibliotek inom regionen. Helmet är en forkortning av orden Helsinki Metropolitan Area Libraries. 

Den nuvarande nättjänsten Helmet.fi togs i bruk för tjugo år sedan, 3.2.2003. På samma gång började man planera ett gemensamt varumärke för Helmet-biblioteksnätverket som skulle ha en egen grafisk profil. Den fösta Helmet-logon och grafiska profilen planerades av grafikern Sampo Mäkelä. Det nuvarande profilen är planerad av Marja Hautala och har använts från år 2016. 
 

Uträttande av ärenden och information om bibliotek på nätet 

Helmet.fi-nättjänsten är fördelad i webbplatsen för uträttande av biblioteksärenden och servicesidorna med information om bibliotek och deras utbud av tjänster, samt boktips och nyheter från biblioteksbranschen. 

På webbplatsen för uträttande av biblioteksärenden kan man söka böcker och annat material, granska och uppdatera sina egna uppgifter samt reservera och förnya material. På servicesidorna med information om olika tjänster hittar man Helmet-bibliotekens gemensamma e-bibba: tidningar, böcker, webbkurser och musiktjänster.   

Helmet.fi-nättjänsten har talrika gånger placerats på de främsta platserna i Taloustutkimus undersökning om uppskattning och rekommendering av finska nätvarumärken. Under år 2023 förnyas Helmet-nätservicen och webbplatsen för uträttande av ärenden flyttas på nätet till Finna-serviceplattformen. 

Vi tackar våra kunder för alla hittillsvarande år och strävar också i fortsättningen till att producera god biblioteksservice åt er!  

Mera info: 
Officiellt avtal för Helmet-bibliotekens samarbete
Helmetsamarbetet i huvudstadsregionen fyllde 45 år 
Webbtjänsten Helmet förnyas under 2023   
Finna