En kvinna läser en bok.

Helsingfors stadsbibliotek prövar oplastade böcker

Helsingfors stadsbibliotek gör ett försök att behandla böckerna på ett mera ekologiskt sätt genom att på prov lämna ett parti böcker utan plast. Under pilottiden, som startar i mars, testas hur väl böcker som inte blivit plastade klarar sig då de lånas ut.

I försöket vill biblioteket bevara naturen genom att minska på användningen av plast. Under år 2019 köptes nästan 140 000 böcker till biblioteken i Helsingfors, så det går åt en betydande mängd plast. Dessutom är det billigare att köpa in oplastade böcker och nyheterna når snabbare sina läsare.

Försöket med oplastade böcker startar i början av mars. Med i försöket är sammanlagt 120 böcker. I slutet av augusti samlas böckerna ihop och då granskas deras skick. Under försöket samlas feedback aktivt av dem som lånat böckerna.

Alla stadsbibliotek plastar största delen av sitt material. Ett undantag är Kuopio stadsbibliotek där man förra året helt slutade plasta böckerna. Därifrån har Helsingfors stadsbibliotek fått ta del av goda erfarenheter och tips.