screenshot av nätsida

Hjälp oss att bli bättre på svenska

Nu kan du som biblioteksanvändare påverka Helmet-bibliotekens svenska service genom att delta i en enkät. Med hjälp av enkätsvaren kommer man att utveckla en språkkurs i svenska för finskspråkiga bibliotekarier.

Projektet Finland Swedish Online utvecklar gratis onlinekurser i svenska (med inriktning på finlandssvenska och det finländska samhället) och arbetar just nu med en ny kurs i svenska för bibliotekarier i Finland. 

För att få ett bättre grepp om vad svenskspråkiga vill kunna prata med bibliotekarier om har projektet satt ihop två enkäter:

en enklare för barn upp till 12 år

en för äldre barn (barn under 12 får svara på den om de vill), ungdomar och vuxna

Gå gärna in och svara på den enkät som passar dig – för din egen del eller för någon annan (ditt barn eller en närstående som har svårt att svara själv).

Om du själv är bibliotekarie eller känner någon bibliotekarie så finns det också en enkät på finska där man försöker få mer information om bibliotekariernas behov.

Här kan du läsa mer om Finland Swedish Online.