I Helsingfors stadsbiblioteks skrivtävling ser man tillbaka på storslagna läsupplevelser

Helsingfors stadsbibliotek ordnar en skrivtävling för unga och vuxna på temat ”ett verk som förändrade mig”.

Det finns två tävlingskategorier. I kategorin för unga tävlar 12–20-åringar. Tävlingskategorin för vuxna är avsedd för 21-åringar och äldre. 

Vi önskar fritt formulerade essäer på högst 5 sidor. Vem som helst från alla håll i Finland kan delta i tävlingen antingen på finska, svenska eller engelska. 

Tävlingstiden är 1.10.2021–6.1.2022. Vinnarna offentliggörs på Lainas namnsdag, tisdagen den 8 februari 2022. 

I båda kategorierna belönas de tre bästa bidragen med presentkort till en bokhandel (30, 50 eller 75 euro). Varje pristagare får också boken Suurteoksia (Tammi, 2021).

De bästa texterna publiceras i Helmet, nätverket för biblioteken i huvudstadsregionen. Biblioteket förbehåller sig rätten att publicera tävlingstexterna kostnadsfritt.

Tävlingsjuryn består av sakkunniga läsare från Helsingfors stadsbibliotek. 

Bifoga följande uppgifter till tävlingstexten: namn, ålder, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Tävlingstexten skickas per e-post till adressen niina.holm@hel.fi eller per post till Centrumbiblioteket Ode/Skrivtävling, Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors. Observera att tävlingstexterna inte returneras.

Denna skrivtävling är en fortsättning på skrivtävlingen på temat hopp som ordnades vintern 2021. Temat hopp inspirerade nästan 300 skribenter. Tävlingen samlade texter från skribenter i olika ålder i hela Finland. Merparten av skribenterna deltog med en text på finska, men det fanns också de som skrev på engelska eller svenska. 

Aada Pukki, 17 år, från Nystad vann kategorin unga. Matti Reinikka, 39 år, från Helsingfors valdes till vinnare i kategorin vuxna.

Illustration: Daniel Leiviskä - Helsingfors stad