Nu kan man låna Tapiola Sinfoniettas abonnemangskort i fyra av Esbo bibliotek


Nu kan man låna Tapiola Sinfoniettas abonnemangskort i fyra av Esbo bibliotek  

Från och med början av september 2022 kan man låna Tapiola Sinfoniettas abonnemangskort i fyra av Esbo bibliotek: Iso Omena bibliotek, Lippulaivabiblioteket, Sellobiblioteket och Hagalunds bibliotek. Vart och ett av biblioteken lånar ut två abonnemangskort. Korten är packade i plastmapp tillsammans med konsertprogrammet. Det står på abonnemangskorten till vilka konserter det berättigar till.

Under säsongen 2022/2023 ger abonnemangskorten tillgång till totalt aderton konserter i Platinaserien (2.9, 9.9, 7.10, 14.10, 27.10, 11.11, 25.11,1.12, 16.12, 12.1, 27.1, 16.2, 2.3, 10.3, 24.3, 31.3, 4.5 och 18.5).. Konserterna är i Esbo kulturcentrums ’Tapiolasali’. Du kan bekanta dig med Platinaserien via den här länken: Tapiola Sinfoniettas nätsidor.

Abonnemangskorten lånas från ifrågavarande biblioteks servicepunkt och returneras till samma servicepunkt. Förfallodagen är den första vardagen efter konserten. Med ett bibliotekskort kan man låna ett eller två abonnemangskort i taget. Man kan inte reservera eller förnya lånen av dem. I Helmet-sökning hittar man dem med sökorden Abonnemangskort, Kausikortti på finska, och Season ticket på engelska.

PLATINASERIEN ABONNEMANGSKONSERTER 2022/23

Konserterna är i Esbo kulturcentrums ’Tapiolasali’ (Kulturplatsen 2, 02100 Esbo)

HÖSTEN 2022

FRE 2.9 kl. 19                    ANTTI & ANTON

FRE  9.9 kl. 19                   SKATTER  I

FRE  7.10 kl. 19                 SOUVENIRER FRÅN PARIS

FRE  14.10 kl. 19               LJUSETS STAD

TOR 27.10 kl. 19                RESLUST

FRE 11.11 kl. 19                HELT GULD

FRE  25.11 kl. 19               SVÄNGFONI

TOR 1.12 kl. 19                  MALIN

FRE  16.12 kl. 19               DUBBELDUBBEL

VÅREN 2023

TOR 12.1 kl. 19                  HOMMAGE AN CLARA

FRE  27.1 kl. 19                 SKATTER II

TOR 16.2 kl. 19                  DANSINBJUDAN

TOR 2.3 kl. 19                    SPÅR I TIDEN

FRE  10.3 kl. 19                 DIKTATORN 

FRE  24.3 kl. 19                 KONTROLL

FRE 31.3 kl. 19                  STÄLLNINGSTAGANDE

TOR 4.5 kl. 19                    KÄNSLOSTORM

TOR 18.5 kl. 18                  RESAN TILL AMERIKA


Se alla abonnemangskort för kultur och sport i Helmetbiblioteken