Libby-appen på en pekplatta.

Returnera e-boken i förtid

Det är rusning på e-bibban just nu. Gör gärna e-boken du läst tillgänglig för nästa läsare genom att returnera den i förtid.  På så sätt räcker e-böckerna åt flera.

Trängsel i e-biblioteket är i och för sig en bra sak eftersom det betyder att böckerna läses flitigt.  För tillfället är antalet personer som lånar e-böcker ändå så ovanligt stort att det är mycket svårt att hitta lediga böcker. Därför ber vi dig returnera den e-bok eller e-ljudbok som du har läst redan innan lånetiden tar slut. På så sätt hjälper du till att hålla utbudet av tillgängliga e-böcker större.

Speciellt de nyaste e-böckerna har långa köer. Du hittar tidigare utgivna böcker lättare om du begränsar sökningen till tillgängliga direkt (Ellibs och Overdrive). Vi följer aktivt med läget i e-biblioteket och köper in fler läsrättigheter i mån av möjlighet. Just nu är det snabbaste − och mest solidariska – sättet att påverka tillgängligheten av e-böcker ändå att återlämna sina e-böcker i förtid.

Börja här:

Ellibs – inhemska e-böcker

Biblio - e-böcker på svenska (också inhemska)

Overdrive – utländska e-böcker

Vill du testa e-biblioteket men saknar bibbakort? Så här skaffar du ett tillfälligt e-bibliotekskort.