Ritva Nyberg som direktör för Esbo stads biblioteksservice

Som direktör för Esbo stads biblioteksservice har valts FM Ritva Nyberg. Nyberg har gedigen erfarenhet av Helmet-bibliotek och har under årens lopp samarbetat mycket med Esbobor då hon i nästan 25 år haft olika uppgifter vid Vanda stadsbibliotek. Nyberg arbetade senast som utvecklingschef för stadskultur i Vanda.

– Esbo stadsbibliotek är verkligen invånarnära, vilket särskilt inspirerar mig. Att kontinuerligt förbättra kundservicen och utveckla verksamheten för att tillgodose invånarnas verkliga behov är enligt min mening bra mål för alla allmänna bibliotek, säger Nyberg.

Direktören för biblioteksservice svarar för serviceområdets verksamhet, ekonomi, personal samt hantering av kundrelationer och partnerskap i enlighet med de mål som satts upp. Kulturdirektören Susanna Tommila konstaterar att Nyberg har goda förutsättningar för att lyckas med uppgiften.

– Bibliotekets roll i utvecklingen av en socialt hållbar stad är viktig. Som anges i programmet KulturEsbo 2030 bygger biblioteket en ny slags social stadskultur som uppmuntrar till deltagande. Esbo stadsbibliotek har varit en föregångare i denna utveckling. Ritva Nybergs starka kompetens och fördomsfria inställning till framtiden hjälper henne att lotsa biblioteket framåt i denna utveckling, säger Tommila.

Nyberg tillträder sin post den 1 september 2021 när den nuvarande direktören Jaana Tyrni går över till nya utmaningar.

– Jag ser fram emot att få lära känna allt det fina arbete som görs på biblioteken i Esbo. Jag tar tacksamt emot detta uppdrag och lovar att göra mitt bästa! säger Nyberg glatt.

Tjänsten som direktör var ledig att sökas 23.3.–13.4.2021 och fick inom utsatt tid 10 ansökningar.