Sökö bibliotek stängde för gott från och med den 1.3 - frågor och svar

Sökö bibliotek stängde sina dörrar från och med den 1.3.2022. Vi vill tacka alla våra kunder för de gemensamma åren i Sökö bibliotek!

Nedan har vi samlat ihop svar kring de vanligaste frågorna gällande stängningen.

Vart kan jag returnera material som jag lånat i Sököbiblioteket?

Material som lånats i Sököbiblioteket kan returneras till vilket Helmet-bibliotek som helst i Esbo, Helsingfors, Grankulla eller Vanda.

Vilka är nu de närmaste biblioteken i Sökö?

Lippulaivabiblioteket det närmaste i Sökö (Lippulaiva köpcentrum, 2 vån., Esboviksgatan 8.)

Andra bibliotek i närområdet är Iso Omena bibliotek, Nöykis bibliotek och Bastviks bibliotek. Du är välkommen som kund i alla bibliotek i Esbo.

Vad hände med samlingarna i Sökö bibliotek?

Samlingarna i Sökö bibliotek flyttades delvis till Lippulaivabiblioteket. Till det nya biblioteket flyttades också material från andra Esbobiblioteks samlingar.

Esbo stadsbibliotek har flytande samlingar, vilket betyder att det material som kan lånas från biblioteken inte har ett eget hembibliotek, utan de stannar endera i det bibliotek där materialet återlämnats, eller åker vidare till ett annat bibliotek vid behov.

Vad hände med personalen i Sökö bibliotek?

Personalen i Sökö bibliotek flyttades till andra serviceställen vid Esbo stadsbibliotek. En del av dem kan du träffa i Lippulaivabiblioteket.

Öppnas det ett nytt bibliotek i Sökö i framtiden?

Kulturstyrelsen har bett stadsbiblioteket ta reda på möjligheten att öppna en liten servicepunkt för bibliotekstjänster i Sökö. Diskussionen kring detta är dock tills vidare på hälft.

Ifall det öppnas en ny biblioteksservice i Sökö kommer den inte att vara lika omfattande som det gamla biblioteket, och öppettiderna och servicen kommer också att vara mer begränsade än tidigare.