Som flexkund kan du dra nytta av bibliotekets tjänster utan att besöka biblioteket

Biblioteket tillhör alla - även om sjukdom, funktionshinder eller hög ålder gör biblioteksbesökandet svårt. Då kan man bli flexkund!

Det har esbobon Mira Preisfreund blivit. Hon är flexkund i Helmet-biblioteken sedan år 2020. Språkvetaren Mira, som studerat i Durham och kallar sig själv för biblioman, älskar böcker och biblioteken i Esbo är bekanta för henne.

– Jag lånar noter för mitt musikintresse, barnböcker på olika språk för att utveckla mitt språksinne, faktaböcker för min forskning och annars bara. Senast lånade jag George Orwells1984 i engelsk originalversion, samt de gamla och nya finska översättningarna. Jag ville jämföra hur “nyspråk” har förändrats i översättningarna och ifall moderniseringen påverkat hur Orwells dystopiska värld beskrivs. 

Tidigare hade Mira många utmaningar i sitt biblioteksbesökande.

– Fast jag försökte så lyckades jag aldrig lämna tillbaka böckerna i tid eller så glömde jag dem hemma. Jag hamnade i pinsamma situationer då jag behövde förklara mitt funktionshinder och be om förståelse kring mina förseningar. Räkningarna hopade sig och ledde ofta till låneförbud. Min kärlek för läsning betydde att jag fick sätta pengar på förseningsavgifter istället för att gå på café, minns Mira.

Att vara flexkund innebär att någon annan befullmäktigas för att sköta ens biblioteksärenden. För Mira är det hennes man Henrik Preisfreund.

– Jag fick höra om det här i Iso Omena biblioteket år 2020. Biblioteksfunktionären gav mig en blankett om flexkundsmedlemskap när jag skulle hämta min frus bokreservation med hennes bibliotekskort. Som tur var Mira i det närliggande laboratoriet och kom snabbt över till biblioteket så vi kunde registrera oss, berättar Henrik.

Att vara flexkund förenklar livet

Flexkundsmedlemskapet har gett paret stor glädje.

– Under bra dagar syns inte min frus funktionssättning nästan alls, men i verkligheten är hela vår vardag anpassad för att Mira ska leva ett fullgott liv. Nu kan jag när som helst göra en instickare på biblioteket och hämta Miras reservationer. Vi sparar tid och det blir färre problem, och Miras stress över lånen har försvunnit, gläds Henrik. Mira är savant-autistisk och har en medfödd ryggskada.

För flexkunder gäller samma regler om lånetider och antal förnyelser som för alla andra. Biblioteket skickar ut påminnelser på samma sätt. Det blir dock inga förseningsavgifter. Man kan förlora sin lånerätt efter en andra påminnelse, men man får tillbaka lånerätten när man lämnar tillbaka eller ersätter det försenade materialet.

– Skillnaden är enorm! Jag förstod inte ens hur mycket jag stressade över återlämningarna och avgifterna. Jag kämpades med min läslust och funderade på om jag har råd att glömma böcker och hamna utanför, säger Mira.

Biblioteken i Iso Omena och Hagalund är paret Preisfreunds skattkammare. Iso Omena biblioteket besöker man behändigt i samband med andra ärenden, och i Hagalund finns det en trivsam paja-verkstad och stort musikutbud.

Tack vare sitt flexkundsmedlemskap kan Mira få de böcker hon vill ha oavsett om hon besöker biblioteket eller inte. Oftast sköter Henrik Miras biblioteksärenden, men ibland kommer hon med för att njuta av de välfyllda hyllorna och leta efter nya läsupplevelser. Då utnyttjar de Iso Omena Servicetorgs rollatorer, som man kan luta sig på och samla tunga böcker i.

– Vi har använt bibliotekets pallar för att sitta vid bokhyllorna. Min fru reserverar också ofta böcker via Taskukirjasto-appen, så kan man hämta boken direkt, berättar Henrik.

Lönar det sig att bli flexkund? Mira behöver inte fundera länge: som medlem i Espoon Invalidit ry har hon delat med sig av flexkundsmöjligheten till andra medlemmar.

– Det är extremt viktigt att så många som möjligt får information om den här tjänsten. Då kan alla bli kunder på biblioteket, även om de inte kan besöka det. Flexkundsmedlemskapet kan ta en över tröskeln för att besöka biblioteket. Böckerna är ovärderligt värdefulla: de ger frihet!

Vad är Helmet-flexkund?

  • En befullmäktigad person besöker biblioteket i flexkundens ställe.
  • En flexkund kan med sitt bibliotekskort också använda Helmet-nättjänster, Taskukirjasto-appen och e-bibliotekets tjänster.
  • Medelåldern bland flexkunderna är 62 år: de yngsta är födda på 2000-talet och den äldsta närmar sig hundra år.
  • Man kan registrera sig vid alla Helmet-bibliotek. Läs mer här.

Text: Virpi Söyrinki, Espoon kaupunginkirjasto
Svensk översättning: Julia Wickholm
Bild: Preisfreunds hemalbum