Webbtjänsten Helmet förnyas under 2023 

Webbtjänsten för huvudstadsregionens Helmet-bibliotek (Helmet.fi) förnyas under 2023.  

Det nya webbiblioteket använder Finna som upprätthålls av Nationalbiblioteket och är en kostnadsfri och finländsk webbtjänstplattform.

Finna-webbiblioteket används av de flesta allmänna biblioteken i Finland. Till exempel biblioteken i Åboregionen (vaski.finna.fi) och Tammerforsregionen (piki.finna.fi) använder redan Finna-webbiblioteket.

Även de flesta museer och arkiv har hämtat sina material till Finna och med hjälp av webbtjänstplattformen byggt en egen webbtjänst. 

Finna-samarbetet medför många förmåner för användarna. I Finna-webbiblioteket kan du till exempel söka andra Finna-biblioteks fritt tillgängliga e-material.  

Inom förnyandet utnyttjas användarenkäter som gjorts och verkstäder som ordnats 2020. Målet är en webbtjänst som är ännu tydligare, lättare tillgänglig och lättare att använda. Rekommendationen av böcker och övrigt material är mer visuellt än tidigare på den nya webbplatsen. Det går också smidigt att använda det nya webbiblioteket på mobila apparater. 

Läs uppdaterad information på Helmet.fi 

Det informeras mer ingående om hur förnyandet framskrider på Helmet under 2023. Kunderna får också pröva testversionen av den förnyade webbtjänsten och ge respons på den före publiceringen av det egentliga webbiblioteket. Den nuvarande Helmet.fi-webbplatsen fortsätter tillsvidare.  

Tidsschemana blir senare mer precisa.  

***

Helmet är biblioteksnätet för huvudstadsregionens allmänna bibliotek (Helsinki Metropolitan Area Libraries). I biblioteksnätet ingår Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda stadsbibliotek. Helmet-biblioteken har ett gemensamt bibliotekskort, bibliotekssystem, en gemensam webbtjänst samt gemensamma användarregler och samlingar.  Helmet.fi betjänar över en miljon invånare i huvudstadsregionen. Helmet-webbtjänsten besöktes 2021 nästan 10 miljoner gånger.  

Finna är hemmet för Finlands finns kulturella och vetenskapliga material. Finna.fi r en samlingsplats för material från hundratals museer, bibliotek och arkiv som ger enkelt och snabbt tillgång till materialet på en och samma adress. Dessutom utvecklar Finna tillsammans med sina kundorganisationer en kostnadsfri plattform där olika aktörer kan skapa sin egen elektroniska söktjänst eller till exempel ett webbibliotek. 

Foto: Helsingfors stad / Riikka Kantinkoski