lautapelaajat

Bibban är en plats för spel

 Helmet-biblioteket har ett mångsidigt utbud av spel både för nybörjare och för aktiva spelentusiaster. I många bibliotek arrangeras spelevenemang för olika åldersgrupper – också utanför själva bibliotekslokalen.
Helsingfors stadsbiblioteks projekt Pelin paikka (En plats för spel) lyfter fram spelen som en del av vår kultur och som en del av bibliotekens utbud.

Digitala spel i bibban Bibliotekets knepiga e-material Spelinformation
Spelkonsoler Rollspel Aktion och spelevenemang
Internet-spel Brädspel Pelin paikka jakaa iloa ja osaamista
I bibban följer vi åldersbegränsningar Utomhusspel Föreslå spel till bibban

 Datorspel på biblioteken

Det har länge funnit datorspel på biblioteken. Till en början fanns spelen på CD-Rom och de kunde endast spelas på bibliotekets datorer. Idag har konsolspelen gått förbi CD-Romspelen. I HelMet-biblioteket finns konsolspel som passar för de vanligaste spelkonsolerna och som är avsedda både för barn och för vuxna. De flesta kan lånas hem. 

Upp

 Spelkonsoler på ungdomsavdelningarna

I många bibliotek kan du spela konsolspel, oftast är konsolerna placerade i samband med barn- och ungdomsavdelningarna. Vissa bibliotek har särskilda rum för spel eller rum där du får spela under vissa bestämda tider. I biblioteken spelas konsolspel ofta i grupp med en ledare. 

 Upp

Konsolipelaamista Oulunkylän kirjastossa

 Internetspel på kunddatorer

Många spelar flitigt på bibliotekets kunddatorer. Biblioteken har olika regler när det gäller spel på datorerna, t.ex. speltiden kan variera. Mediefostran hör till bibliotekets grundverksamhet, personalen iakttar därför noggrant hur barn och unga använder datorerna, medan de inte följer med vuxnas datorbeteende på samma sätt. Kunddatorerna i Helmet-biblioteken har inte filter eller andra program som hindrar barn att komma ut på vissa sajter, eftersom filtren också förhindrar åtkomsten till nyttiga webbplatser. 

Du hittar lätt nya spel via vår nyhetslista som också kan beställas som RSS-flöde. I bibbans samlingar finns såklart också spel som inte kräver de allra nyaste datorerna eller konsolerna. 

Upp

 Åldergränserna följs

De digitala spelen har på samma sätt som andra bildmedier åldersgränser som begränsar användningen. Förutom symbolerna för åldersgränser finns det symboler som ger en bild av innehållet. Symbolerna berättar inte om spelens svårighetsgrad, utan de anger hur skadliga spelen är för barn. Biblioteket följer alltid åldersgränserna. Inte ens när din förälder eller någon annan ansvarsperson ger lov kan du låna ett spel som du är för ung för. 

Pelien ja muiden kuvaohjelmien ikärajat ja sisältösymbolit

S - tillåtet får alla åldrar
7 – tillåtet för barn över sju år
12 - tillåtet för barn över tolv år
16 – tillåtet för personer över 16 år
18 – endast för vuxna

Lisätietoja ikärajoista ja sisältömerkinnöistä:

Upp

 Besvärligt med copyright

Olika copyrightbestämmelser gör det besvärligt för de digitala spelen på biblioteket. De flesta av bibliotekets spel går att låna, men copyrightreglerna gör att det finns spel som endast kan spelas i biblioteket.

Alla digitala mediers ställning i biblioteket utreds för närvarande på nationell nivå. Slutresultatet kommer troligen att ha stor betydelse också för de digitala spelens del. 

Upp

 Rollspel – improviserade fantasiresor

Under de senaste åren har Helmet-biblioteket satsat på rollspel, så vi har nu en rätt imponerande samling. Vid sidan av själva spelen kan du låna regelböcker och tilläggsdelar till spelen. Vi har spel både för vänner av traditionella bordsrollspel och för den som vill spela LARP eller lajv.  

Upp

 Brädspel

I många år har du kunnat spela brädspel på bibbans barn- och ungdomsavdelningar. Numera skaffar vi också brädspel för vuxna. Nästan hälften av alla brädspel finns numera i samlingarna för vuxna. Beteckningarna på brädspelen visar hur krångliga spelen är och hur lång tid det tar att spela. Vissa bibliotek lånar inte ut spelen, utan du kan endast spela i bibban.  

Helmet-bibliotek med brädspel
Brädspel i Helmet

Upp

 Spela på gården eller i parken

Kirjastosta voi lainata mölkyn. Kuva: Satu Haavisto

Du kan också låna utespel på bibban. På stranden, i parken eller på bibbans gård kan du utmana kompisarna i t.ex. krocket eller mölkky. Du kan också låna redskap för footbag eller diabolo. Du kan också pröva på tennis eller fotboll utan att skaffa dig en egen racket eller boll. Låna den i stället på bibban! Det kostar ingenting och du behöver inte fundera på förvaringen.  

Upp

 Fakta om spel

Bibban har också böcker och tidningar om spel på olika språk. Via Helmet-biblioteket kommer du till tidskriftstjänsten Zinio som har tidskrifter om bl.a. spel på engelska. 

 Upp

 Spelevenemang

I en del bibliotek arrangeras spelkvällar och spelklubbar antingen av personalen själv eller i samarbete t.ex. med någon förening. För skolelever arrangeras spelstunder på eftermiddagarna. Speciellt under skolloven är det vanligt att biblioteken arrangerar spelprogram. I november infaller Den nationella speldagen som med åren har blivit en hel spelvecka med många slags spelprogram i biblioteken.

Att spela är en social aktivitet och det är naturligt att spel påverkar ljudlandskapet i biblioteket. I små bibliotek kan det vara omöjligt att dela upp lokalen i en tyst och en ljudlig del. I stället delar man på tiden, så det vissa tider skall vara tyst i biblioteket, medan högljudda program som t.ex. spel får egna tider. I större bibliotek finns det särskilda rum för dem som vill spela, ensamma eller i grupp. Vissa bibliotek hyr ut sina mötesrum för en liten summa. Mera information på de enskilda bibliotekens hemsidor.

Bibliotekets spel finns också utanför bibbans väggar. Cykelbibban för på sommaren ut spel och annat material runt om i stan. Du kan också stöta på pop-up-bibbor på de mest överraskande ställen. Där kan du låna alltmöjligt, men också få nya spelkompisar. Välkommen med och spela!

Upp

Fillarikirjastot ja Pelin paikka olivat mukana Flow-festareilla 2013.

 Pelin paikka (En plats för spel) delar spelglädje och kunskap

Pelin paikka är ett projekt inom Helsingfors stadsbibliotek och det lyfter fram spelen som en del av bibliotekens kulturutbud. Projektet ser till att det arrangeras spelevenemang i bibborna ofta i samarbete med föreningar och liknande. Målet är att få stadsbor i olika åldrar att spela tillsammans och att lära av varandra.

Projektet visar att vi har ett stort utbud av spel i Helmet-biblioteket och att det finns många möjligheter att spela. Stadsborna kan minnas barndomens brädspel, dyka in i de elektroniska spelens fascinerande värld eller spela traditionella utespel i någon park.

Projektet sprider det glada budskapet om spel inte bara till stadsborna utan också till bibliotekets personal. Vi strävar efter att stärka personalens kunnande om spel och göra det lättare att hitta spelen på biblioteket.

Projektet Pelin paikka har fått understöd av Utbildnings- och kulturministeriet och det pågår till april 2014. 

 Upp

 Vilka spel vill du ha till bibban?

Helmet-biblioteken ta gärna emot tips och önskemål om brädspel som visat sig vara bra, om intressanta konsolspel eller roliga utespel. Du kan framföra dina önskemål till bibbans personal, genom att fylla i anskaffningsblanketten på nätet, genom att skriva på projektet Pelin paikkas Facebooksida eller på de sociala medierna. 

Upp