Kom och testa känslomärken på Helsingfors bibliotek

Helsingfors stadsbibliotek har inlett en helt ny typ av försök gällande rekommendation av böcker. . Biblioteken testar känslomärken som kunderna kan använda för att på ett enkelt och inspirerande sätt tipsa varandra om litteratur.

Känslomärket är ett nytt, gemenskapsbaserat sätt att rekommendera böcker, som hjälper kunderna att välja böcker och även ger möjlighet att dela med sig av inspirerande läsupplevelser till andra. Känslomärket är ett bokmärke som beskriver den känsloupplevelse som boken väckt. Läsarna kan rekommendera böcker som de läst för andra läsare eller känna igen de känslor som de själva vill uppleva när de läser. 

Det finns fyra olika känslomärken: Insiktsfull, Pirrande, Uppfriskande och Överraskande. Dessa fyra adjektiv valdes för att de är tillräckligt olika, beskriver känslotillstånd och är begripliga. Känslomärket finns i närheten av bibliotekens returautomater, så att kunden kan sätta in ett lämpligt känslomärke i en bok som hen returnerar och lämna in boken så att en ny läsare kan hitta den.

Böcker som rekommenderats av andra väcker intresse

Bakgrunden till försöket är observationer om att människor är intresserade av böcker som andra läser, och att de också har ett behov av att dela med sig av sina läsupplevelser till andra. I känslomärket används urvalsdesign, där tanken är att man hjälper människor att välja bland ett stort antal olika alternativ. Man kom fram till detta slutresultat i en servicedesignprocess, där man observerade och lyssnade på centrumbiblioteket Odes kunder och personal.

”Biblioteken har massor av material, och det kan vara svårt att hitta sådant som man vill läsa. Bibliotekspersonalen ser ofta hur kunderna intresserat studerar returvagnarna och reservationshyllorna för att se vilka böcker andra har returnerat och reserverat. Känslomärket tar tag i detta fenomen på ett intressant sätt: med deras hjälp kan kunderna enkelt hitta verk som andra läst och rekommenderat på biblioteket”, berättar Anna-Maria Soininvaara, direktör för centrumbiblioteket Ode.

”Att rekommendera böcker hör till kärnan i bibliotekspersonalens kompetens, och vi uppmuntrar fortfarande kunderna att be personalen om lästips. Tips från läsare till andra läsare är dock ett utmärkt tillägg till den helhet av bokrekommendationer som sker på biblioteken. Vårt mål är att genom alla typer av rekommendationer inspirera människor att läsa och använda bibliotekens omfattande utbud så mångsidigt som möjligt”, fortsätter Soininvaara.

Känslomärken testas på bibliotek över hela Helsingfors

Under försöket används känslomärket på alla bibliotek i Helsingfors. Erfarenheterna från den första veckan visar att kunderna genast har tagit känslomärkena till sig.

”Känslomärkena har fått mycket positiv uppmärksamhet och förtjusta kommentarer. Läsare delar gärna med sig av läsupplevelser som varit betydelsefulla för dem till andra läsare, och med känslomärkets hjälp går det snabbt och enkelt att rekommendera. Det verkar också som att de böcker som försetts med känslomärken lånas ut ofta, så tecknen fungerar precis så som vi hoppats”, säger Katariina Suurpalo, bibliotekarie vid centrumbiblioteket Ode.

Under slutet av året kommer man att följa upp hur försöket lyckas och samla in respons från kunderna. Utifrån erfarenheterna fattas beslut om hur känslomärkena ska utvecklas och om de ska förbli en del av bibliotekens serviceutbud.

Välkommen till biblioteket för att dela läsupplevelser med hjälp av känslomärken!

Bild: Daniel Leiviskä