HelMet-textmeddelandetjänst

Du kan få meddelande om att reserverat material finns att avhämta samt meddelanden som varslar om att förfallodagen för lånat material närmar sig som textmeddelande till din mobiltelefon. De meddelande som ingår i tjänsten kan inte beställas separat. Tjänsten fungerar med mobilabonnemang i DNA, Elisa, Saunalahti och Sonera.

Att öppna tjänsten

För att kunna använda textmeddelandetjänsten bör du ha en egen e-post-adress, ett bibliotekskort i HelMet-bibliotekssystem och en personlig Pin-kod. Om du inte har en Pin-kod får du en sådan från HelMet-biblioteken. Du bör visa upp ditt bibliotekskort och ett identitetsbevis.

1. Registrera din e-post-adress i Dina egna uppgifter i www.helmet.fi. Välj HelMet-katalogen www.helmet.fi > Dina uppgifter > Ändra personliga uppgifter. Kontrollera att din e-post-adress är korrekt. Uppge att du vill ha anmälan om reservation med e-post. Spara uppgifterna genom att klicka på Skicka.

2. Öppna textmeddelandetjänsten i din mobiltelefon. Sänd textmeddelandet

HELMET bibliotekskortsnummer pin-kod

till numret 16579. Meddelandet kostar 0,25 e. Uppge bibliotekskortets nummer utan mellanslag. Exempel:

HELMET 20000001234567 2205

3. Bekräfta att du beställer tjänsten. Följ de direktiv du får med e-post och som textmeddelande.

Att använda tjänsten

Då material, som du har reserverat kommer till biblioteket får du följande vardagsmorgon ett textmeddelande till din mobiltelefon och ett meddelande med e-post. Meddelanden som varslar att förfallodagen närmar sig får du två dagar före det lånade materialets förfallodag till din mobiltelefon och till din e-post. Varje mottaget textmeddelande kostar 0,25 e.

Ifall du ändrar din e-postadress, byter operatör eller telefonnummer måste du registrera dig i tjänsten på nytt.

Att stänga tjänsten

Sänd textmeddelandet

HELMET SULJE

till numret 16579. Att stänga tjänsten är kostnadsfritt.

Tjänstens pris

Att öppna tjänsten kostar 0,25 e. Varje mottaget textmeddelande kostar 0,25 e. Att stänga tjänsten är kostnadsfritt. Din mobiloperatör debiterar dig för textmeddelandena i samband med din telefonräkning. Avgiften för textmeddelanden uppbärs både för material för vuxna och för barn.

Tilläggsuppgifter

Kontakta vid behov ditt bibliotek. Kontaktuppgifterna finns på HelMet-bibliotekens hemsidor.

För tjänstens tekniska utförande svarar Tieto Finland Oy och Portalify Oy.