Helmet-bibliotekets regler på lätt språk

Det här är bibliotekets lättlästa regler.Lättläst
Reglerna berättar hur du får använda biblioteket.

När du vill använda biblioteket är det viktigt
att du känner till bibliotekets regler
och att du följer reglerna.

Här hittar du en längre version av bibliotekets regler,
men den är inte lättläst.

Vad är Helmet?

Helmet-biblioteken finns i Helsingfors, Esbo,
Grankulla och Vanda.
Helmet är städernas gemensamma bibliotekstjänst.

Helmet är en förkortning av
”Helsinki Metropolitan Area Libraries”,
som betyder bibliotek i huvudstadsregionen.

Helmet-biblioteken har ett gemensamt användarregister
och använder samma bibliotekssystem.
Det betyder att du kan använda alla Helmet-bibliotek
med samma bibliotekskort.

Helmet-biblioteken är öppna för alla.
Du kan läs och låna böcker,
använda bibliotekets tjänster och lokaler.
När du använder biblioteket har du också ansvar för
bibliotekets material, apparater och lokaler.
Du måste använda dem på rätt sätt
och följa bibliotekets regler.

Till bibliotekets material hör till exempel böcker,
filmer och CD-skivor.

Kom ihåg att följa bibliotekets regler

När du får ett eget bibliotekskort
måste du följa bibliotekets regler.
Om reglerna ändras måste du följa de nya reglerna.
Alla som använder biblioteket måste följa bibliotekets regler.

Om till exempel en skola eller ett boende har kort,
ser en ansvarsperson till att alla som använder kortet
följer bibliotekets regler.
Ansvarspersonen är oftast någon som jobbar på skolan
eller boendet.

Du hittar bibliotekets regler på bibliotekets webbplats
på adressen www.helmet.fi > Info > Biblioteksanvändare

Där kan  du också läsa om  hur du kan använda
bibliotekets apparater.

Bibliotekskort och pinkod

Bibliotekskort

Ett bibliotekskort är ett personligt kort som du använder
till exempel när du vill låna något på biblioteket.
Kortet är ofta ett litet kort av plast,
men det kan också vara ett nummer
eller en streckkod i din telefon.

När du har ett bibliotekskort kan du låna böcker
och annat material på biblioteket.

Du kan få ett eget kort
på alla Helmet-bibliotek och bokbussar.
Med kortet får du en pinkod
som du behöver när du använder kortet.
Det första kortet du får är gratis.

Bibliotekskortet är personligt

Bibliotekskortet är personligt.
Ingen annan än du får använda det.
Du får inte ge ditt kort åt någon annan,
inte heller då du använder meröppna bibliotek.
På det meröppna biblioteket finns det ingen personal på plats,
så du måste låna och returnera böcker på egen hand.

Om du märker eller tror att någon annan använder ditt kort
ska du be om hjälp av personalen på biblioteket.

Du har ansvar för det du lånar på biblioteket.
Du får inte skada eller tappa bort det du lånar.

Till exempel skolor och boenden
kan också ha lånekort.
Då kan de som jobbar där använda kortet.
En ansvarsperson på skolan eller boendet
ger lov att använda kortet.

Hur får man ett bibliotekskort?

Om du vill ha ett kort ska du gå till ett bibliotek
eller en bokbuss.
Där ska du visa ett identitetsbevis med foto
och meddela din adress och din personbeteckning.

Du måste ha en adress i Finland för att få ett kort.
Om du inte har en finländsk personbeteckning
är ditt kort i kraft bara ett år i taget.
Då måste du varje år gå till biblioteket och be om
att få ditt kort förnyat.

Också barn under 15 år kan få ett kort,
men de måste ha en skriftlig tillåtelse av sin målsman.
Målsman är till exempel barnets mamma eller pappa.
Barnet ska vara på plats vid ansökan om kortet.
Barnets målsman har ansvar för det barnet lånar.
Om barnet till exempel tappar bort en bok från biblioteket
måste barnets målsman betala för boken.

Om till exempel en skola eller ett boende har ett kort
måste det finnas en ansvarsperson som har ansvar för kortet.
Ansvarspersonen ser till att bibliotekskortet används rätt.
Sådana kort är i kraft ett år i taget.

Meddela biblioteket om du tappar ditt kort

Om ditt kort försvinner
ska du genast meddela det till biblioteket.
Om skolans eller boendets kort försvinner
meddelar ansvarspersonen det till biblioteket.

Om biblioteket är stängt kan du ringa 09 3108 5309
och berätta för telefonsvararen att du tappat ditt kort.

Om du meddelar att ditt kort har försvunnit
stänger biblioteket av ditt kort.
Efter det behöver du inte ta ansvar för
vad någon annan gör med ditt kort.

Pinkod

Du behöver en pinkod när du använder bibliotekets tjänster på nätet,
bibliotekets automater, bibliotekets datorer
eller det meröppna biblioteket.

Du behöver koden till exempel då
du lånar böcker med en låneautomat.
Utan kod kan du inte använda automaten.

Du får din kod på biblioteket eller på bokbussen
när du visar ditt identitetsbevis.

Meddela dina personuppgifter till biblioteket

Det är viktigt att biblioteket har rätt kontaktuppgifter till dig.
Om din adress, din mejladress eller ditt namn ändras,
ska du meddela det till biblioteket.

Du kan kolla dina kontaktuppgifter
om du loggar in på bibliotekets webbplats
på adressen www.helmet.fi.
Där finns en sida med dina kontaktuppgifter.

Biblioteket har ett register med kontaktuppgifter
till alla användare, alltså alla som har ett lånekort.
I registret finns också ansvarspersonernas kontaktuppgifter.

När biblioteket sparar kontaktuppgifterna
måste biblioteket följa lagen.
Lagen säger att biblioteket får spara användarnas personbeteckning.
Du har rätt att veta vilken information biblioteket sparar om dig.
Du får veta det om du går till bibliotekets kundtjänst
och visar ditt identitetsbevis.
Om du är målsman till ett barn under 15 år som har lånekort,
kan du ta reda på information om barnets lån,
till exempel om barnet har glömt att lämna tillbaka lånen.
Då får du också information om avgifter.
Om du är ansvarsperson till exempel för skolans kort
kan du se information om skolan och skolans lån.

Biblioteket har en registerbeskrivning som berättar
vilka personuppgifter biblioteket sparar, varför biblioteket sparar dem
och hur biblioteket skyddar dem. 
Du kan läsa registerbeskrivningen på bibliotekets webbplats
på adressen www.helmet.fi > Info > Biblioteksanvändare.

Att låna, returnera och förnya lån

Att låna

Du kan ha högst 100 lån på samma gång.
Lånetiden är 1–28 dygn.
Lånetiden är olika lång för olika material.
Du hittar mera info om lånetiderna
i bilagan som hör till reglerna.

Det du lånar på biblioteket har en förfallodag.
Förfallodag är den dag
då du senast måste lämna tillbaka det du lånat.
Förfallodagen står på kvittot du får
när du lånar något.

Det finns åldersgränser för lån av spel och filmer.
Du får bara låna en film eller ett spel
om du är tillräckligt gammal för det.
Om åldersgränsen för ett spel är 15 år
måste du vara 15 år eller äldre för att få låna det.
I Finland är det KAVI och MEKU som bestämmer om åldersgränserna.
KAVI är Nationella audiovisuella institutet
och MEKU enheten för mediefostran och bildprogram.

Att returnera

Lämna tillbaka det du lånat senast på förfallodagen.
Du kan lämna tillbaka dina lån
på alla Helmet-bibliotek.

Du kan välja att få ett kvitto
när du lämnar tillbaka det du lånat.

När förfallodagen närmar sig
kan du få ett meddelande om det två dygn innan.
Du får meddelandet per mejl
om biblioteket har din mejladress.

En del bibliotek har en returlucka.
Då kan du lämna tillbaka det du lånat
också då biblioteket är stängt.
Bibliotekets personal märker att du lämnat tillbaka ditt lån
först nästa dag biblioteket är öppet.

Att förnya ett lån

Du kan förnya dina lån, alltså låna samma material igen,
fem gånger i rad.
Du kan förnya dina lån på biblioteket, i bokbussen
eller på internet på adressen www.helmet.fi.
Om du förnyar lånen på internet måste du logga in.
Då behöver du bibliotekskortets nummer och din pinkod.

Du kan inte förnya dina lån, till exempel en bok du lånat
om någon annan har reserverat samma bok.

Om du har förlorat din lånerätt
kan du inte heller förnya ditt lån.

Du kan ändå inte förnya lånet av alla böcker eller annat material.
Till exempel Bestseller-material och en del föremål
kan du låna bara en gång.

Att reservera och fjärrlåna

Att reservera

Om du vill kan du reservera material,
till exempel en bok.
Reservera betyder att du meddelar att du vill låna boken
och vill att personalen sparar den åt dig.

Du kan reservera boken på biblioteket
eller på internet på adressen www.helmet.fi.
Om du reserverar på internet måste du logga in.
Då behöver du numret på ditt bibliotekskort
och din pinkod.

Du kan reservera 100 böcker eller andra material samtidigt.
Du får ett meddelande när du kan hämta det du reserverat
på biblioteket.
Meddelandet kan komma per post eller mejl.

Vissa material kan du inte reservera,
till exempel föremål som verktyg eller skridskor.
Då måste du gå till biblioteket för att låna dem.

Fjärrlån

Du kan också reservera material
som inte finns på Helmet-biblioteket.
Då kan biblioteket fjärrlåna det från ett annat bibliotek
i Finland eller utomlands.
Fjärrlånet måste du betala för.

Om materialet du vill låna
finns på ett annat bibliotek i huvudstadsregionen,
till exempel i ett universitets bibliotek,
går det inte att fjärrlåna.
Då måste du gå till biblioteket som har materialet
och be om att få låna det där.

Avgifter

För det mesta kostar det ingenting att använda biblioteket.
Men om du lämnar tillbaka det du lånat för sent,
måste du betala en förseningsavgift,
alltså en liten summa pengar.

Om du tappar bort det du lånat
måste du ersätta det, alltså betala för det.

Om du inte hämtar material i tid som du har reserverat
måste du betala en avgift.

Vissa av bibliotekets tjänster måste man också betala för,
till exempel om du fjärrlånar något.

Du kan läsa mera om vad som kostar
i bilagan som hör till reglerna.

Om något du lånar skadar dina apparater,
ansvarar biblioteket inte för det.
Det betyder att biblioteket inte betalar
till exempel om du lånar ett spel
och spelet söndrar din dator eller din kompis dator.

Förseningsavgift

Om dina lån är försenade,
alltså om du inte har lämnat tillbaka det du lånat i tid,
skickar biblioteket två påminnelser till dig.

Den första påminnelsen skickar biblioteket till dig
14 dygn efter förfallodagen.
Den andra påminnelsen skickar biblioteket till dig
28 dygn efter förfallodagen.
Den första påminnelsen kan du få per mejl om du vill.

När du får påminnelsen
måste du genast lämna tillbaka det du lånat
och betala förseningsavgiften.

Vad händer om du inte betalar din förseningsavgift?

Om du inte lämnar tillbaka materialet
och inte heller betalar förseningsavgiften
för biblioteket saken vidare till en indrivningsbyrå,
men bara om du är över 18 år.
Biblioteket för saken vidare till indrivningsbyrån
ungefär 60 dygn efter förfallodagen.
Då tvingas du betala en ännu större summa.

Du kan läsa mera om indrivning
i bilagan som hör till reglerna.

Att förlora sin lånerätt

Om du inte betalar dina avgifter till biblioteket
kan du förlora din lånerätt.
Det betyder att du inte får låna något på biblioteket.

Du kan förlora din lånerätt om

  • dina lån är försenade mer än 28 dygn
  • om du har tappat bort något du lånat på biblioteket
  • om du har skadat något du lånat på biblioteket
  • om du har låtit bli att betala så många avgifter

att du nått maximigränsen för det.

Det finns ett undantag till den här regeln:
Om du har skuldsanering
och din skuld till biblioteket är med i din betalningsplan
får du fortsätta låna på biblioteket.
Du kan läsa mera om maximigränsen
i bilagan som hör till reglerna.

Att få tillbaka sin lånerätt

Du får tillbaka din lånerätt när

  • du lämnar tillbaka det försenade lånet
  • du betalar för det material du skadat eller tappat bort
  • du betalar dina avgifter till biblioteket

Om biblioteket har fört saken vidare till en indrivningsbyrå
måste du betala till indrivningsbyrån
och indrivningsbyrån betalar sedan till biblioteket.
Till slut kontrollerar biblioteket att betalningen är rätt.
Om allt är i sin ordning
får du låna igen.

Att förlora sin nyttjanderätt

Om du inte följer reglerna
kan du förlora din nyttjanderätt,
alltså din rätt att använda biblioteket.
Då får du inte alls använda biblioteket.
Det kallas också för att bli avstängd från biblioteket.

Du kan bli avstängd från biblioteket
till exempel om du söndrar något på biblioteket,
om du beter dig mycket illa på biblioteket,
eller om du skadar andra människor på biblioteket.
Du kan bli avstängd från biblioteket i högst 30 dagar.

Då gör biblioteket ett skriftligt beslut om avstängningen.
Innan du blir avstängd från biblioteket
har du rätt att berätta din version av det som hänt
och du kan ansöka om att bibliotekets beslut ska ändras.

Om du blir avstängd från biblioteket
antecknar biblioteket det i sitt kundregister.
Biblioteket tar bort anteckningen från kundregistret
när du får använda biblioteket igen.

Hur fungerar bibliotekets regler?

Också bokbussarna, anstaltsbiblioteken
och bibliotekens hemservice följer de här reglerna,
om det är möjligt.
Reglerna ändras bara genom ett officiellt beslut.

De här reglerna gäller från 1.2.2023
och reglerna gäller tills vidare.
De gamla reglerna från 1.2.2021 gäller inte mera.
Reglernas uppsägningstid är sex månader.

Mera info

Du hittar bilagan som hör till reglerna
och mera information på bibliotekets webbplats
på adressen www.helmet.fi > Info > Biblioteksanvändare