FAQ - Att sköta ärenden i biblioteket

Kan jag registrera mig elektroniskt i biblioteket?

Du som fyllt 15 år kan spara dina personuppgifter i förväg genom att fylla i blanketten i den här länken. Om du använder blanketten går det snabbare att få ett bibliotekskort. När du har sparat dina uppgifter kan du hämta ditt kort i vilket Helmet-bibliotek som helst. Ta med ett giltigt personbevis. Om du inte hämtat ditt bibliotekskort inom tre månader raderas uppgifterna.

Var kan jag använda Helmet-bibliotekskortet?

Du kan använda ditt Helmet-bibliotekskort i alla allmänna bibliotek i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Du kan låna, reservera, förnya eller returnera dina lån, samt sköta ärenden i vilket bibliotek som helst, oberoende av gränser.

Kan någon annan sköta mina biblioteksärenden?

Ja, se anvisningar för att bli flexkund eller för att använda en fullmakt.

Hur avslutar jag kundrelationen med biblioteket?  

Om du inte längre behöver ditt bibliotekskort eller om det är fråga om ett kort för en avliden anhörig kan du be att kunduppgifterna raderas i bibliotekets kundregister. Kontakta kundtjänsten på vilket Helmetbibliotek som helst genom att besöka eller ringa upp den. Biblioteket kontrollera att kortet inte har några icke-återlämnade lån, obetalda avgifter eller andra outredda saker. Därefter raderas kunduppgifterna. Förstör kortet genom att klippa det itu på mitten. Man behöver inte ge biblioteket någon dödsattest.

Kunduppgifter som kunden inte har använt på tre år och som inte förknippas med outredda ärenden, t.ex. obetalda avgifter, raderas ur registret. Raderingarna görs en gång om året.

Kan jag få meddelanden från biblioteket till min e-post eller per textmeddelande?

Ja. Se anvisningar här.

Växer det ränta på förseningsavgifterna?

Nej, det gör det inte.

Växer det ränta på övriga avgifter?

Nej, det gör det inte.

Kan jag betala mina förseningsavgifter via webben?

Ja, man kan betala förseningsavgifterna här.