FAQ - Material

Hur kan jag lämna in ett inköpsförslag?

Du kan fylla i blanketten för inköpsförslag. Naturligtvis kan du också ge ditt förslag direkt till bibliotekets personal.

Varför hittar jag inte nyheten jag söker i Helmet?

Biblioteket gör oftast sina inköpsbeslut flera månader innan nytt material utkommer. Ett verk finns i Helmet då dess uppgifter har registrerats i databasen. Om du vill kan du fråga personalen om ett verk redan har beställts till biblioteket. Du kan ge inköpsförslag via webben eller till bibliotekets personal.

Jag hittar inte ett bestämt verk i Helmet. Kan jag beställa det från något annat bibliotek?

Ja, om verket inte finns i något bibliotek i huvudstadsregionen. Gör beställningen i det bibliotek där du vill hämta verket. Läs om fjärrlåneavgifter här.

Kan jag köpa en bok som står i bibliotekets hylla?

Nej, vi säljer inte verk som ingår i våra samlingar. Du kan köpa material som biblioteket har avskrivit. Biblioteket avgör vilka verk som ska avskrivas på basen av verkets ålder och skick, om det har föråldrat innehåll eller om det inte har blivit utlånat.

Kan jag donera mina egna böcker till biblioteket?

Ja, biblioteken tar emot bokdonationer efter behov. Biblioteken har rätt att föra böckerna vidare, t.ex. till en återvinningshylla. Centrumbiblioteket Ode tar inte emot donationer.

Hur väljs materialet?

Helmet-biblioteket är en helhet av biblioteken i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda.

Biblioteket innehåller böcker, tidningar, musik, filmer, ljudböcker och spel i både traditionella och digitala format.  En del av tidningarna kan lånas och reserveras. Det finns också gott om digitidningar.

Material skaffas på de mest talade språken i huvudstadsregionen för alla åldrar. Biblioteket skaffar filmer som har utlåningsrätt. Biblioteket betalar ersättningar för upphovsrätten. Endast ett fåtal exemplar av särskilt dyrt material eller material som bedöms att ska användas i ringa omfattning men som ännu behöver skaffas väljs ut.

Största delen av den finska litteraturen skaffas utan särskild önskan. Du kan fylla i ett anskaffningsförslag på nätet eller informera bibliotekets personal om ditt anskaffningsönskemål.

Du kan reservera material eller förnya dina lån på vår webbtjänst. Det reserverade materialet levereras kostnadsfritt till önskat bibliotek i hela Helmet-området. Bibliotek tar emot donationer efter övervägande.

Helsingfors stadsbiblioteks riktlinjer för samlingar