Vanliga frågor om avgiften för reserveringar som inte avhämtats

Varför införs det en avgift för reserveringar som inte avhämtats?

Över 2,8 miljoner reserveringar behandlas varje år i Helmet-städerna, det vill säga i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. I och med att antalet reserveringar ökar, ökar också mängden reserveringar som inte avhämtats. I Helmet-städerna hämtas i genomsnitt 14 procent av alla reserveringar inte, det vill säga sammanlagt cirka 400 000 verk.

Hur stor är avgiften?

1 euro / reservering som inte avhämtats (t.ex. en bok eller skiva).

Varför är det ett problem att man inte hämtar sin reservering?

Reserveringskön rör sig långsamt då materialet väntar i flera dagar på hyllan. Man måste också i onödan transportera böcker och annat reserverat material mellan biblioteken.

Vad är nyttan med avgiften?

Målet med avgiften är att uppmuntra våra klienter att se till att de hämtar eller avbokar sina reserveringar, så att böckerna kan cirkulera snabbare och reserveringskön blir kortare.

Jag fick inte något meddelande om min reservering i tid, vare sig genom textmeddelande, e-post eller brevpost. Måste jag ändå betala avgiften för reserveringen?

Avgiften bör betalas även om meddelandet om reserveringen inte anlänt på grund av ett problem med distributionen, en störning i datakommunikationen eller någon annan orsak. Du kan följa med läget för din reservering genom Helmet-sidans Egna uppgifter och via Taskukirjasto. Du kan också fråga om läget för dina reserveringar av bibliotekspersonalen på biblioteket eller via telefon.

Jag vill ha ett textmeddelande när min reservering kan avhämtas, hur beställer jag det?

Om du har sparat ditt mobiltelefonnummer med finsk landskod (t.ex. +358501234567) i dina kunduppgifter får du ett meddelande om din reservering per textmeddelande.

Kunde man ändra på Taskukirjasto så att det går att frysa reserveringar direkt i appen?

Frys reservering-funktionen har i juni 2021 tillförts den senaste versionen av Taskukirjasto. Du kan ta funktionen i bruk när du uppdaterar appen.

Kunde man ändra på låsningsfunktionen för reserveringar så att man också kan låsa ett verk som finns tillgänglig på hyllan?

Ingen sådan ändring planeras. Man kan enbart låsa en reservering när den är i reserveringskön. Att låsa lediga verk skulle göra reserveringssituationen mer komplicerad, och därmed också bedömningen av behovet av nya anskaffningar i biblioteket. Om du vill komma ihåg ett verk du är intresserad av kan du använda minneslistan-funktionen och reservera verket senare när det passar dig.

Bokbussen anlände inte till hållplatsen. Måste jag betala avgiften? / Jag fick igår meddelande om att reserveringen är i bokbussen, men kan inte komma till hållplatsen idag. Reserveringens sista avhämtningsdag infaller innan bokbussen kommer nästa gång. Måste jag betala avgiften?

Nej. För bokbussen, patientbiblioteken och servicecentrens bibliotek avkrävs ingen avgift för reserveringar som inte avhämtats. Reserveringarna förvaras i bussen under två besök oberoende av den automatiska avhämtningstiden som systemet anvisar. Om bokbussen inte anländer till hållplatsen avlägsnas reserveringen inte som icke avhämtad, utan den kommer med nästa vecka.

Min reservering har försvunnit ur reserveringshyllan. Måste jag betala avgiften?

Kontakta personalen. Personalen kan avboka en reservering i reserveringshyllan utan att en avgift uppstår, och flytta din reservering till början av kön.

Gäller avgiften också barnmaterial som inte avhämtats, om det reserverats med en vuxens kort?

Ja. Avgiften uppbärs av alla som fyllt 18 år.

Berör avgiften material som reserverats med ett barns bibliotekskort?

Nej. Avgiften uppbärs inte av användare under 18 år, hemservicens kunder, flexkunder eller sammanslutningskunder som skolor och daghem.

Varför tas avgiften i bruk 1.6.2021, trots att det inte ännu är säkert om coronabegränsningarna lyfts?

Vi tar i bruk avgiften för reserveringar som inte avhämtats från och med 1.6, eftersom man kan besöka biblioteken även under coronabegränsningarna. Biblioteket vill dock inte orsaka extra avgifter för sina kunder som beror på coronasituationen. Om du inte kan komma till biblioteket kan du låsa eller avboka din reservering genom Helmet-webbtjänsten eller genom att till exempel kontakta biblioteket per telefon.

Jag har varit sjuk och har inte kunnat uträtta mina ärenden. Kan jag få befrielse från avgifterna?

Du kan ansöka om befrielse från betalning av biblioteksavgifter. Kontakta biblioteket för att reda ut frågan.

Jag kan inte själv hämta min reservering. Kan någon annan hämta den åt mig?

Om du inte själv kan hämta din reservering kan du be en annan person att låna det reserverade verket på sitt eget bibliotekskort vid bibliotekets kundtjänst. Personen som lånar verket för din räkning måste visa upp reserveringsmeddelandet som du fått av biblioteket i form av ett textmeddelande, e-post eller brev, så du bör vidareförmedla det. Om du vill att din reservering lånas på ditt eget bibliotekskort ska den som hämtar reserveringen ha en fullmakt som beskriver ärendet samt ditt bibliotekskort och sitt eget identitetsbevis.

Om du inte behöver det material du reserverat, avboka din reservering så snart som möjligt. På så sätt blir den ledig för nästa kund. Du kan avboka din reservering när som helst innan avhämtningstiden upphör. Om du ännu står i kö för din reservering kan du också frysa den, om du till exempel ska på semester eller är borta av någon annan orsak. Du kan enbart frysa din reservering innan den är på väg eller innan den kommit till reserveringshyllan. Man kan inte frysa reserveringen med Taskukirjasto-appen.

Att frysa och ändra reservationer

Kunde man förlänga / förkorta avhämtningstiden för en reservering?

Avhämtningstiden är samma i alla Helmet-bibliotek. Önskemål om att förkorta eller förlänga avhämtningstiden kommer då och då, men kortare tider har i praktiken konstaterats vara för korta, medan längre avhämtningstider förlänger reserveringskön. Längden på avhämtningstiden beslutas gemensamt av Helmet-bibliotekens chefer.

Är det inte meningen att biblioteket ska vara en avgiftsfri tjänst? Grundar sig den här avgiften på lag?

En lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) ska bibliotekens bastjänster vara avgiftsfria för kunderna. Enligt 12 § i lagen kan kommunen ta ut en avgift för material som bland annat återlämnas för sent, och för reserverat material som inte avhämtas.

I vilka andra bibliotek än Helmet-bibilioteken måste man betala för reserveringar som inte avhämtats?

Till exempel i Joensuus, Uleåborgs och Birkalands PIKI-bibliotek (1 euro) samt i Jyväskyläs, Kuopios, Rovaniemis och Egentliga Finlands VASKI-bibliotek (2 euro).