Lånetiden för cd-skivor med musik blir kortare inom Helmetområdet

I Helmet-biblioteken förkortas lånetiden för CD-skivor med musik från fyra veckor till två. Orsaken är att många populära skivor har långa köer. Då lånetiden förkortas cirkulerar skivorna snabbare.

Den kortare lånetiden införs 2.3. 2020. Då lånetiden blir hälften kortare behöver du inte alltför länge vänta på skivan du reserverat.  

Förändringen i lånetiden gäller endast CD-skivor med musik. Lånetiden för ljudböcker, LP-skivor och kassetter förändras inte, utan är fyra veckor liksom tidigare. Liksom förut kan du förnya en CD-skiva fem gånger om den inte är reserverad.  

Inom musikkonsumtionen i stort har det på senare år skett stora förändringar. Människor lyssnar allt mera på musik, men i stället för fysiska inspelningar används oftast olika streamningstjänster. Förändringen syns i lånebeteendet på biblioteken. Utlåningen av CD-skivor har minskat och är samtidigt starkt koncentrerad på nya skivor. De mest populära skivorna har ofta långa reservationsköer. Nu vill vi att våra låntagare ska få snabbare service.
  
Vi vill att musikutbudet inom Helmet också i fortsättningen ska vara så mångsidigt och kvalitativt som möjligt inom de ekonomiska ramarna. Biblioteken har egna samlingar,  men erbjuder också låntagarna en möjlighet att lyssna på musik via nättjänsten Naxos. I tjänsten finns sammanlagt över 2 miljoner musikstycken och utbudet växer kontinuerligt.