Välj noter till Helsingfors stadsbibliotek 30.8–11.9

Du har nu möjlighet att delta i valet av notmaterial  30.8–11.9 .  Den lista över noter du har att välja ur är den samma som bibliotekspersonalen väljer ur.

För att komma in på sidan för det deltagande urvalet, loggar du in med ditt bibliotekskort och din PIN-kod. Där kan du både välja och kommentera noterna. De noter som valts mest skaffar Stadsbiblioteket till sin samling där de sedan lånas ut.

Välj noterna här.

Det publiceras senare en lista över de noter som valts på HelMet -sidorna. Hur de enskilda noterna anländer till biblioteket kan du följa upp via HelMet-sök

Urvalslistorna har gjorts upp i samarbete med Helsingfors stadsbiblioteks kontraktleverantör BTJ Finland Oy.

Mera information: servicechef Matti Tolvanen, matti.tolvanen()hel.fi

Foto:  Pixabay/NGi  CC0