Utskrift vid kunddatorer i Helsingfors stadsbibliotek

Skapa ett användarkonto för utskrift genom att klicka på länken på skrivbordet "print" eller på adressen asiakastulostus.hel.fi  

Aktivera ditt användarnamn genom länken du får till din e-post genom att trycka på länken 
Activate your account och spara den PIN-kod du får i meddelandet. 

Samma PIN-kod kan användas för att skriva ut dokument vid alla kunddatorer i alla Helsingfors stadsbibliotek.  

Om du skriver ut från egen apparat behöver du dessutom användarnamn, e-postadress och lösenord. 

Vid kunddatorer: 

1. Välj den fil eller den nätsida du vill skriva ut och klicka Skriv ut/Tulosta. Fönstret för utskriftsinställningar öppnas. 

Du kan ändra utskriftsinställningar, exempelvis skriva ut endast en vald sida. 

Val av utskrivare sker automatiskt. 

2. Klicka på Skriv ut/Tulosta. Fönster för att skriva PIN-kod öppnar sig. 

3. Skriv din PIN-kod och tryck på Logga in eller Enter. 

Du kan hämta alla dina utskriftsarbeten på en gång. 

Lås datorn medan du hämtar dina dokument från utskrivaren om du vill fortsätta jobba. 

Logga ut då du ej längre använder datorn. 

Betala de utskrivna dokumenten vid servicedisken, de kostar 0,40€ styck.